Koëter Vastgoed Adviseurs is al 20 jaar gespecialiseerd in het uitvoeren van gebouwinspecties. Onze ervaren inspecteurs kunnen zowel bouwkundige als installatietechnische inspecties uitvoeren van alle vormen van vastgoed, verschillende inspectiesystemen zijn daarbij geen probleem.

Gebouwen: Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, onderwijsgebouwen, kantoren, theaters, stadions, monumenten, woningen, industriële complexen.

Inspectiemethodieken: NEN 2767, BOEI, Quick Scan, nulmeting, aankoopinspectie, brandveiligheid, terrein volgens CROW beeldbestek.

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft een lange staat van dienst als het gaat om het uitvoeren van eenvoudige tot zeer complexe inspectieopdrachten. Grote hoeveelheden vastgoed, weinig tijd, grote variëteit aan gebouwen, specifieke technische vraagstukken of slechts één pand voor aankoop. Koëter Vastgoed Adviseurs kan de actuele onderhoudsstaat voor u in kaart brengen. 

Gebouwen zijn continu onderhevig aan slijtage door gebruik, weersinvloeden en veroudering. Voor het goed onderhouden van een gebouw is een onderhoudsplanning nodig. Een planning die zowel bruikbaar is voor het financieel management, de beheerders én uitvoerders.

Onze werkwijze staat voor het top-down aansturen van het planmatige onderhoudsproces. Dit betekent dat vanuit het strategisch niveau (het beleid) de uitgangspunten voor de technische kwaliteit worden bepaald. Met deze benadering vormen wij de vaak ontbrekende schakel tussen organisatie en techniek. Vanuit de geformuleerde uitgangspunten kunnen wij middels een gerichte inspectie een objectieve conditiemeting uitvoeren van de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige delen van het gebouw volgens de NEN 2767. Aan de hand van de condities worden de urgenties voor het onderhoud van het vastgoed bepaald en stellen wij een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) op.

Door deze benadering wordt voorkomen dat veel kostbare tijd wordt besteed aan werkzaamheden die geen toegevoegde waarde hebben voor de invulling van het beleid. Het voordeel van een goed opgestelde MJOP is dat alternatieven voor het uit te voeren onderhoud snel doorgerekend en beoordeeld kunnen worden. Met het op een juiste manier op elkaar afstemmen van de verschillende onderhoudsactiviteiten kan beduidend financieel voordeel worden behaald.

 

 

Dit schema geeft de relatie aan tussen het strategische (financiële) niveau, het tactische (logistieke) niveau en het operationele (uitvoerende) niveau. Het top-down aansturen van het onderhoudsproces voorkomt een complexe en vaak te dure opbouw van een onderhoudssysteem.