Portfoliomanagement is het op strategisch niveau (op)bouwen en bewaken van de vastgoedportefeuille en levert een belangrijke bijdrage aan de waardecreatie van een organisatie. Doel is het vastgoed van een organisatie te laten renderen en het verhogen van de effectiviteit van de organisatie door het primaire proces voorspoediger te laten verlopen. Door de portefeuillestrategie in overeenstemming te brengen met de organisatiestrategie draagt het in belangrijke mate bij aan de realisatie van de doelstellingen. Koeter Vastgoed Adviseurs is de juiste partner om u te ondersteunen bij een professionele invulling van het portefeuillemanagement van uw organisatie.