Te weinig financiële middelen om het onderhoud uit te voeren op het gewenste niveau? Welke keuzes kunt u maken zonder dat de veiligheid in het gedrang komt of de vervolgschade te groot wordt. De adviseurs van Koëter Vastgoed Adviseurs kunnen u wijzen op de belangrijkste onderhoudsrisico’s voor uw situatie en dit op een objectieve manier in kaart brengen.

Daarnaast is het mogelijk de onderhoudsprocessen te analysen en de daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen te presenteren aan uw organisatie. Hierbij kunt u denken aan brandveiligheidsrisico’s, legionellapreventie, asbestinventarisaties of zelfs constructieve schaden door achterstallig onderhoud.