Onderhoud is een bedrijfsproces en geen project. Koëter Vastgoed Adviseurs heeft reeds diverse organisaties geholpen de professionalisering ook door te voeren in het onderhoud van haar vastgoed. Sturen op kwaliteit, het omvormen van een traditionele beheerorganisatie naar een regieorganisatie, het implementeren van de beginselen van ketenintegratie of het meten van de onderhoudsprestaties middels de door Koëter Vastgoed Adviseurs ontwikkelende methode: Strategische Onderhoudskosten Bewaking (SOkB).

Koëter Vastgoed Adviseurs brengt rust in de organisatie, een verbeterende besturing van het onderhoud en hoge kwaliteit, en dat tegen gereduceerde kosten. Besparingen tot wel 30% zijn mogelijk!