Koëter Vastgoed Adviseurs geeft tevens diverse boekwerken uit op het gebied van kostengetallen voor het onderhouden van gebouwen en hun installaties en voorkomende bouwgebreken. 

Het doel ervan is beheerders c.q. makelaars van gebouwen behulpzaam te zijn bij het op een snelle en redelijk nauwkeurige manier van begroten van het reguliere en achterstallige onderhoud aan woningen en utiliteitsgebouwen. De prijzen zijn vooral geschikt voor het opstellen van kostenramingen van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP's).

Bekijk het volledige aanbod op: www.evaoshop.nl