Strategische onderhoudsadvisering

Opdrachtgever

Woningcorporatie Woonzorg Nederland

Project

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft, als strategisch onderhoudsadviseur, richting gegeven aan het omvormen en inrichten van het strategisch onderhoudsbeleid. Na een uitgebreide analyse van het huidige onderhoudsbeleid en de besturing, heeft Koëter Vastgoed Adviseurs het verandertraject begeleid om de “grip op het onderhoud” te vergroten. Hierin is achtereenvolgens het onderhoudsbeleid geformuleerd op basis van financiële en kwalitatieve kaders, om vervolgens de meerjarenonderhoudsverwachting te vereenvoudigen en het beleid te implementeren. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud is verschoven naar de projectleiders, met duidelijke richtlijnen en besturingselementen voor het onderhoudsmanagement.

Omvang

Woonzorg Nederland bestaat uit bijna 27.000 huishoudens voor bewoners van zorgcentra. In totaal heeft Woonzorg Nederland 175 verzorgings- en verpleeghuizen in bezit. Bij elkaar opgeteld zijn dat bijna 17.000 verpleegplaatsen en verzorgingstehuisplaatsen.

Periode

2010 - heden

 


 


   

Brandveiligheid

Opdrachtgever

Woningcorporatie Woonzorg Nederland

Project

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft voor Woonzorg Nederland de brandveiligheid van het zorggebouw ‘CoornhertCentrum’ in Den Haag aangepakt. Na een uitgebreide brandveiligheidsinspectie is een bestek opgesteld, om de brandveiligheid van het gebouw te laten voldoen aan de huidige brandveiligheidseisen. Op basis van dit bestek is een aannemer geselecteerd en heeft Koëter Vastgoed Adviseurs de uitvoering van de werkzaamheden geleid als directievoerder. Tijdens de werkzaamheden zijn alle verdiepingen in gebruik gebleven en dankzij een intensieve samenwerking tussen ‘zorg’, ‘facilitair’ en ‘bouwteam’ is het project een groot succes geworden.

Omvang

Het CoornhertCentrum is een humanistisch centrum voor wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Den Haag. Hier wordt een samenhangend aanbod van woon-, zorg- en welzijnsproducten geleverd aan zelfstandig en niet zelfstandig wonende ouderen. Het gebouw bestaat uit 13 verdiepingen met een totaal bruto vloeroppervlak van 14.251 m2.

Periode

2011